Akt przyznania laski skautowej

Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą i największą organizacją harcerską w Polsce,
członkiem wielkiej, światowej rodziny skautowej. Od ponad 85 lat wychowujemy młodych Polaków, pielęgnujemy i wzbogacamy skautowe i harcerskie dziedzictwo, dzieląc trudną codzienność Narodu Polskiego.

Harcerstwo jest dla nas szansą odpowiedzi na wyzwania współczesności i przyszłości.
Jego istotą jest wychowanie młodego człowieka do miłości, wolności i godności,
do pełni człowieczeństwa.

Chcemy wychowywać ludzi sumienia i cywilizacji miłości, aby potrafili
CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU I POLSCE,
NIEŚĆ CHĘTNĄ POMOC BLIŹNIM,
BYĆ POSŁUSZNYM PRAWU HARCERSKIEMU.

Pozostając wierni temu przesłaniu,
pomni naszego dziedzictwa i odpowiedzialności wobec jutra Polski i Polaków
prosimy

OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II

O przyjęcie laski skautowej - naszego Honorowego Wyróżnienia,
które nadajemy NIEZAWDNEMU PRZYJACIELOWI
Harcerek i harcerzy.

Prosimy o przyjęcie laski wędrowca jako symbolu naszego szczerego uznania dla Ojca Świętego,
z podziękowaniem za wszystko, co uczynił dla harcerstwa i skautingu, dla młodzieży, dla świata.

Laskę tę ofiarowujemy Ojcu Świętemu w Gnieźnie, w 1000-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha,
która stała się zaczynem obecności Dobrej Nowiny chrześcijaństwa w Polsce
i wejścia Polski do Europy.

Tutaj w Gnieźnie, w roku 2000, odbędzie się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego.
Chcemy, aby wszyscy, noszący na sercu Krzyż Harcerski, w jedności i radości
mogli wspólnie rozpocząć drogę w nowe tysiąclecie, ku przyszłości.

Zuchy, harcerki i harcerze, instruktorki i instruktorzy
Związku Harcerstwa Polskiego


Gniezno, czerwiec 1997 r.