Wielki Konkurs fotograficzny „Śladami Karola Wojtyły”

2014-04-11 09:32

Karol Wojtyła był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach, wędrował, pisał, aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. Z okazji zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II, wielkiego Polaka, zachęcamy Was do odkrycia i poznania miejsc i szlaków, którymi podążał.

Ogłaszamy Wielki Konkurs Fotograficzny „Śladami Karola Wojtyły” na zdjęcia miejsc związanych z jego postacią.

Zasady konkursu:

1.      Do konkursu mogą przystąpić:

·         Gromady, drużyny,

·         zastępy,

·         Harcerski i harcerze.

·         instruktorzy

2.      Tematem zdjęć są miejsca związane z Karolem Wojtyłą.

3.      Uczestnicy konkursu przysyłają co najmniej:

·         Gromady, drużyny – 5 różnych zdjęć,

·         Zastępy – 3 różne zdjęcia,

·         Uczestnicy indywidualni: minimum 1 zdjęcie.

4.      Nadesłane zdjęcia powinny być wywołane w formacie 15x21 cm oraz równocześnie przesłane w formie elektronicznej(na nośniku CD, pendrive lub w formacie jpg. drogą mailową).

5.       Do zdjęcia należy dołączyć opis zawierający:

·         Opis miejsca i jego związku z Karolem Wojtyłą,

·         Datę wykonania,

·         Autora zdjęcia, nazwę drużyny lub zastępu,

·         Zgodę na publikację zdjęcia do użytku Związku Harcerstwa Polskiego.  W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice. Formularz zgody można pobrać na stronie www.papiez.zhp.pl

6.      Zdjęcia należy przesłać do końca maja 2014 roku na adres:

 

Wielki konkurs Fotograficzny

„Śladami Karola Wojtyły”

Główna Kwatera ZHP

Ul. Konopnickiej 6

00-491 Warszawa

 

Adres e-mailowy: biuro.program@zhp.pl

7.      Ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca 2014 roku.

8.       Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a wyróżnieni nagrody rzeczowe.

Wróć